VARSTVO PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov

Babit d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.zobcasa.si ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakor koli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Spletna stran www.zobcasa.si uporablja "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk in omogočajo lažje nalaganje in brskanje po strani. Kaj so piškotki?

Izključitev odgovornosti

Babit d.o.o. Si bo prizadeval, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, kljub temu ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Babit d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za kakršno koli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

Babit d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja za vse primere izključena.

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Informacije, besedila, slike, grafike in drugi dokumenti na spletnem mestu www.zobcasa.si so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine avtorjev projekta.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Babit d.o.o.

PRAVILA ZOB ČASA

1. člen

S temi pravili Babit, d.o.o., Kolezijska 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Babit oz. organizator), ureja pravila sodelovanja na spletni strani www.zobcasa.si (v nadaljevanju nagradna igra).

2. člen

Nagradna igra poteka od 4.12.2017 do vključno 1.1.2018, do polnoči, na področju Republike Slovenije. Če se predmeti, ki so v nadaljevanju opredeljeni kot nagrade, v tem času ne podelijo, si organizator prislužuje pravico, da rok podaljša do trenutka, ko so vse nagrade podeljene.

3. člen

Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, ki:

a) ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,

b) je polnoletna, (Osebe mlajše od 18 let morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.)

c) ni zaposlena v podjetju Babit, d.o.o.,

d) je v času trajanja nagradne igre na spletni strani “www.Zobcasa.si”, oddala veljavno telefonsko številko, ime in priimek.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, prav tako je brezplačna prijava in uporaba spletne strani.

4. člen

Vsak posamezni udeleženec je lahko pri nagradni igri nagrajen zgolj enkrat. Pravila so obvezujoča za podjetje Babit, d.o.o., in za vse udeležence.

5. Člen

Z vpisom telefonske številke, imena in priimka (na strani www.zobcasa.si ) je udeleženec nagradne igre upravičen do:

V kolikor po opravljenem brezplačnem pregledu udeleženec opravi tudi prvo plačljivo storitev v Zobozdravstvenem centru Babit, je udeleženec upravičen tudi do:

V kolikor je udeleženec nagradne igre v okno “priporočil me je” na spletni strani www.zobcasa.si  napisal ime in priimek osebe, ki je že pacient Zobozdravstvenega centra Babit, sta tako udeleženec igre kot vpisani pacient upravičena do:

6. člen

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na sedežu firme Babit d.o.o., Kolezijska 25, 1000 Ljubljana.

7. člen

Plačilo akontacije dohodnine za posamezno nagrado bo poravnal organizator, v kolikor bi nagrada presegala vrednost 42 evrov.

8. člen

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

(1) Organizator Babit, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(3) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

(4) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(5) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro in občasne novice Zobozdravstvenega centra Babit prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Babit, d.o.o., Kolezijska 25, 1000 Ljubljana.

9. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v vezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehtni vzroki. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na strani www.zobcasa.si/pravila.

11. člen

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, torej 4.12.2017.

V Ljubljani, dne 4.12.2017